Řízení jakosti

rychlost deke1

ŘÍZENÍ JAKOSTI

Specifikace kvality a zajištění kvality jsou pro výrobní procesy Wantchin prvořadé.Výrobky jsou podrobeny testům kontroly kvality před zahájením výroby a také před prodejem zákazníkům.Testy kontroly kvality se také provádějí během výrobních procesů, aby se zajistilo, že vyrobené položky splňují požadavky na kvalitu.

Obecně platí, že kontrolu kvality zajišťuje vlastní tým kontroly kvality Wantchin, který provádí rozsáhlé testovací a kontrolní postupy.Wantchin také vyžaduje, aby jeho třetí strana zajistila provedení specifických testů v každém výrobním místě, aby bylo zajištěno, že všechny produkty a komponenty splňují specifikace produktů a standardy kontroly kvality jednotlivých značek.Pokud jsou položky vráceny nebo staženy z oběhu, příslušné produkty jsou analyzovány a prošetřeny a společnost Wantchin se spojí s dodavateli třetích stran, aby se zajistilo, že se následně nevyskytnou žádné související problémy.